DIENSTENPAKKET

Verhuisservice van Groen
kan als veelzijdige dienstverlener u het volgende offereren:

• Nationale verhuizingen
• Verhuizingen binnen Europa
• Intercontinentale (overzeese) verhuistransporten
• Kantoor - & projectverhuizingen
• Opslag van inboedels en inventarissen
• Seniorenverhuizingen
• Zorg voor inboedel na ingrijpende gebeurtenissen.

Ter aanvulling op de dienstverlening kunnen wij tevens zorg dragen voor:

• Afwikkeling van douaneformaliteiten bij uitvoer c.q. invoer
• Verschepen/transport van auto’s
• Het ontruimen van woningen (bezemschoon opleveren)
• Verlenen van ‘handyman’ service (als het ophangen schilderijen /lampen, montage / demontage)
• Verpakken van uw inboedel c.q. kostbaarheden (als antieke meubelen, verzamelingen schilderijen
• Begeleiding van- en aansturing tijdens project-verhuizingen
• Inpandige montage & demontage in brede zin