INBOEDEL OPSLAG

Het kan voorkomen dat uw inboedel voor korte of langere tijd opgeslagen dient te worden. Natuurlijk bieden wij ook hiervoor een passende oplossing. (In afwachting van boedelscheiding bijv.)

De goederen worden; afhankelijk van het volume; in geventi-leerde houten opslagkisten of containers geladen en in een speciaal hiertoe uitgeruste geconditioneerde, elektronisch beveiligde en verwarmde opslagloods geplaatst.

Iedere kist of container heeft een eigen identificatienummer, een eigen inventarisatielijst en een eigen locatienummer. Deze gegevens worden direct bij aankomst in de opslagloods gere-gistreerd. Vanaf dat moment is uw inboedel (naar wens ook gedeeltelijk) op afroep beschikbaar.