OVERLIJDEN

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis voor de nabestaande(n). En juist op dit moment wordt dan veelal van hen ver-wacht dat ze de organisatie van de nalatenschap ter hand nemen.


De woning van de overledene opruimen, kan dan een (te) zware belasting voor de nabestaanden zijn/worden. Verhuisservice van Groen kan hierin dan misschien een rol spelen, door de organisatie van deze opruiming op zich te nemen, al dan niet in overleg met de woning-eigenaar.
 
Desgewenst kan de woning weer in de oude staat wor-den teruggebracht. En uiteraard bezemschoon opge-leverd worden. Ook het inpakken en transporteren van delen uit de nalatenschap is mogelijk bij deze service.